"Kundanpassat

 och

Kostnadseffektivt"

På våra konfigurationscenter avemballerar, monterar och förkonfigurerar vi alla typer av teknisk utrustning innan leverans.

 

Vi använder standardiserade processer och rutiner som garanterar att allt blir monterat och konfigurerat exakt som överenskommits och beställts. Minsta avvikelse loggas och hanteras omedelbart.

Att låta oss förkonfigurera utrustningen innan leverans ger många fördelar för både beställare och slutkund. Ledtiden från beställning till färdig leverans kan kortas ner betydligt samtidigt som eventuella defekter på utrustningen upptäcks och åtgärdas långt innan det hinner påverka kunden.

Att vi transporterar utrustningen färdigmonterad och oemballerad till kunden medför också att det inte blir något emballage kvar hos kunden att ta hand om.

 

Vi kan även hjälpa till med driftsättning och utbildning i samband med leveransen. Beställaren behöver därmed inte skicka ut en egen tekniker till kunden. Detta spar både tid och pengar.

REKONDITIONERING

Om använd utrustning skall återanvändas exempelvis ute hos en ny kund kan vi hjälpa till med att rekonditionera den. Vi funktionstestar och servar då utrustningen enligt ett testprotokoll och ser till så att allt är helt och rent innan den levereras ut igen.

FÖRKONFIGURATION

För att förenkla arbetet med installation och driftsättning ute hos kund har vi möjlighet att förkonfigurera utrustningen redan inne hos oss. Exempel på förkonfiguration kan vara att uppgradera firmware, konfigurera IP- adresser, sätta maskinnamn, lägga in e-mail uppgifter och att aktivera lösenordsskydd.

MFP - Multi Functional Printer

Den produkt vi hanterar störst volymer av är utan tvekan MFP maskiner.

Ett antal tusen MFP’s har passerat genom oss under åren. Vi har en gedigen erfarenhet och hanterar alla märken och modeller utan problem

Varumärken vi jobbar med:

Uppstart

KUNDPORTALEN

Med hjälp av vår kundportal kan du följa din order hela vägen från beställning till leverans.

TILL KUNDPORTALEN

KONTAKTA OSS

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

08-20 20 26

031-20 20 27

031-20 20 27

© Technical Transport Sweden AB 556703-6768

Galgbacken 3, 17677 JÄRFÄLLA